Tech-prog-fusion band from North Bohemia

 

music

about

🇨🇿 NORTH INNERGY - [Děčín/Praha] hrají hudbu na pomezí jazzu a technického rocku, inspirovanou dálkami povrchových dolů a provoněnou chemickým průmyslem severních Čech. “Snažíme se kombinovat zdánlivě neslučitelné a potlačit tak zajetá hudební klišé, s důrazem na instrumentalitu jednotlivých členů.”
🇬🇧 NORTH INNERGY - [CZE] plays original music on the borders of jazz and technical rock, inspired by the expanses of strip mines and suffused with the odors of the Northern Czech chemical industry. “We aim to combine the incompatible, and thus to transcend the worn-out clichés -- with emphasis on the instrumental individuality of each player.”

Tomáš / gt
Tomáš / gt
Iva / keybs
Iva / keybs
Jan / bg
  Jan / bg
Šimon / dr
 Šimon / dr